Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

VERİ SORUMLUSU NEDİR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
Veri Sorumlusu Nedir?
Veri Sorumlusu Nedir

VERİ SORUMLUSU NEDİR?

Ülkemizde 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. Maddesinde tanımlara yer verilmektedir. Kanuni tanımına göre veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade etmektedir.

Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir.

TÜZEL KİŞİLER

Tüzel kişiler, faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileri işlerken bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, KVKK’nın yasal muhatabı tüzel kişinin şahsı olacaktır. Kanuni yükümlülükler, sorumluluklar ve yaptırımlar veri sorumlusu olarak tüzel kişinin şahsında doğacaktır.

VERİ SORUMLUSUNU BULMAK

Veri sorumlusunu bulurken yapılması gereken, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişiyi aramak olacaktır. Bu soruları cevaplayabilecek inisiyatif yetkisi bulunan kişi veri sorumlusu olarak adlandırılacaktır.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Veri sorumlusunun tespiti için kişisel verilerin işlenmesi ve işlenme amacı, işlenecek kişisel veri türleri, işlenen kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, hangi kişilerin kişisel verilerinin işleneceği, kişisel verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı, paylaşılacaksa kimlerle paylaşılacağı, ne kadar süreyle saklanacağı, ilgili kişilerin erişim hakkı ve diğer haklarının uygulanıp uygulanmayacağı gibi hususlarda yani kişisel veri işleme faaliyetinin akıbeti hakkında kimin karar verdiği dikkate alınır.

VERİ İŞLEYEN GERÇEK KİŞİLER

Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise veri işleme faaliyeti şayet bir tüzel kişilik tarafından gerçekleştiriliyorsa, veri sorumlusu olarak bu durumda tüzel kişinin kendisini göstermemiz gerekir. Tüzel kişiliğin bünyesinde veri işleme faaliyetlerini yürüten gerçek kişiler KVKK bakımından veri sorumlusu sayılmazlar.

VERİ SORUMLUSU SORUMLUDUR

Veri sorumlusunun tüzel kişi olması halinde, veri sorumlusu yükümlülüğü ilgili tüzel kişilik üzerinde doğacaktır. Tüzel kişiliğin yükümlülüklerini tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler tarafından gerçekleştiriliyor olması tüzel kişiliğin veri sorumlusu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ve tüzel kişiyi temsile yetkili kimseyi de veri sorumlusu olarak tanımlanması anlamına gelmemektedir. Veri sorumlusunun sorumluluğu, yükümlülük alanı konusunda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri arasında KVKK’da bir ayrıma değinilmemiştir. Bu bağlamda Kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili hukuki ve cezai sorumluluk bakımından tüzel kişinin hukuki vasfına ilişkin olmak üzere özel hukuk ve kamu hukukundaki genel hükümler uygulanır.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359