Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

VERİ İŞLEME NEDİR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
Veri İşleme Nedir
Veri İşleme Nedir

VERİ İŞLEME NEDİR?

Kişisel verilerin işlenmesi, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Yani verinin üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın sadece kayıt altında tutulması ile veri üzerinde değişiklik yaparak o veri üzerinden başka veriler türetmek arasında veri işleme faaliyeti açısından bir fark olmayıp kişisel verilerin çeşitli yöntemlerle toplanmasından başlayarak, toplanan bu verilerin değiştirilmesi, depolanması, aktarılması ve imha edilmesine kadar geçen süreç içinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler, bu kanun kapsamında kişisel veri işleme faaliyetini oluşturmaktadır.

Kanun veri işleme faaliyetini ikiye ayırmıştır:

  • Verilerin otomatik yollarla işlenmesi


    Kanunda otomatik işlemenin ne olduğu tanımlanmamış olsa da biz buradan bilişim sistemleri aracılığıyla insan müdahalesi olmaksızın kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetini anlamalıyız. Güvenlik kameraları ile toplamış olduğumuz veriler, otomatik yolla veri işleme faaliyetine örnek verilebilir.

  • Verilerin herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi


    Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bu kapsamda böyle bir sistematik içinde işlenen veriler, otomatik yöntemle olsun ya da olmasın veri işleme faaliyeti kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin bir şirketin çalışanları için özlük dosyası oluşturması bu kapsamda değerlendirilebilir.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359