Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

VERBİS SORUMLUSU NEDİR

Tanımlar ve Soru/Cevap
verbis sorumlusu nedir
verbis sorumlusu nedir

VERBİS SORUMLUSU NEDİR

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 6698 sayılı Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS), veri sorumlularının veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir sicil sistemidir. 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunun yürürlüğe girmesi ve akabindeki süreç içerisinde hayatımıza giren VERBİS, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları bir kayıt sistemidir.

VERBİS YÜKÜMLÜLERİ KİMLERDiR

Veri sorumlularınca yürütülmesi gereken kişisel veri uyum sürecinde veri sorumlusuna yüklenen birtakım yükümlülükler bulunmaktadır. Bu yükümlülükler veri sorumlusunun özelinde ölçeklenebileceği gibi temelde bu yükümlülükler farklılık göstermemektedir ancak VERBİS bildirim yükümlülüğü için ek birtakım kriterler aranmaktadır. Bu kriterlere uyan veri sorumlularının uyum sürecindeki diğer yükümlülüklerine ek olarak VERBİS bildirimini yapmaları gerekmektedir.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının VERBİS bildirimi yapmaları zorunludur.


KVK VERBİS, danışan kuruluşlarına KVKK ve GDPR tam uyumluluk danışmanlığı veren tek danışmanlık şirketidir. KVK VERBİS tarafından KVKK ve GDPR uyum sürecinde sağlanan otomasyon ve yazılımlar tam uyumluluğu garanti etmektedir. Bunun yanında danışan kuruluşlarımız sürekli olarak KVKK ve GDPR süreci hakkında bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler danışmanlık süreçlerine etkili şekilde güncellenmektedir.

Bugün siz de KVK VERBİS'in KVKK Danışmanlık Hizmetleri ve GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile uyum sürecinizi profesyonel ve tam olarak gerçekleştirmek için bizimle irtibata geçin.

Hizmet Tanıtım Talebi
  • KVK VERBİS tarafından sağlanan sağlanan tüm hizmetler Türkiye Mevzuatı ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında en geniş çalışma ekipleri ile ve alanında uzman profesyonellerle gerçekleştirilmektedir.
  • Şirketimiz sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalarla Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuat uyumu alanında hizmet veren en donanımlı şirket konumundadır. KVK VERBİS KVKK ve GDPR uyumluluğunda tam uyumluluğu taahhüt edebilen tek şirkettir.
  • Eksik uyumluluk süreçleri ile zaman ve para kaybetmeyin... KVK VERBİS, vermiş olduğu tüm hizmetleri otomasyon altyapısı ile ve uygulamalarla sağlamaktadır. Yazılım ve programlama bilgisi ile KVKK ve diğer her alanda ihtiyacınız olan tüm yazılım projelerini de sizlere temin eden tek şirkettir. Tüm şikayet ve denetimlere hazırlıklı olun.
medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359