Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

VERBİS NEDİR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
verbis kayıt son günü
verbis kayıt son günü

VERBİS NEDİR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre 2. maddesine göre "Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır".Aynı şekilde Kurul tarafından belirlenen istisnalar hariç olmak üzere bu kanun kapsamında olan veri sorumluları Verbis siciline kaydolmak zorundadır.

Kanun’un 16. maddesine ve Kurum tarafından çıkartılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik'e göre Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS' bazı bilgileri yazmak zorundadır.Bunlar şu şekildedir: Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre

VERBİS'E KAYIT SON GÜNÜ NE ZAMAN?

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA 6698 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE GÖRE İLAN EDİLEN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ: Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları için 31.12.2021 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 31.12.2021 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 31.12.2021 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.12.2021

Mevzuatımızda Verbis siciline ksyıt olmsmsnın ysptırımı düzenlenmiştir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 18/1'e göre kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. .


KVK VERBİS, danışan kuruluşlarına KVKK ve GDPR tam uyumluluk danışmanlığı veren tek danışmanlık şirketidir. KVK VERBİS tarafından KVKK ve GDPR uyum sürecinde sağlanan otomasyon ve yazılımlar tam uyumluluğu garanti etmektedir. Bunun yanında danışan kuruluşlarımız sürekli olarak KVKK ve GDPR süreci hakkında bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler danışmanlık süreçlerine etkili şekilde güncellenmektedir.

Bugün siz de KVK VERBİS'in KVKK Danışmanlık Hizmetleri ve GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile uyum sürecinizi profesyonel ve tam olarak gerçekleştirmek için bizimle irtibata geçin.

Hizmet Tanıtım Talebi
  • KVK VERBİS tarafından sağlanan sağlanan tüm hizmetler Türkiye Mevzuatı ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında en geniş çalışma ekipleri ile ve alanında uzman profesyonellerle gerçekleştirilmektedir.
  • Şirketimiz sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalarla Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuat uyumu alanında hizmet veren en donanımlı şirket konumundadır. KVK VERBİS KVKK ve GDPR uyumluluğunda tam uyumluluğu taahhüt edebilen tek şirkettir.
  • Eksik uyumluluk süreçleri ile zaman ve para kaybetmeyin... KVK VERBİS, vermiş olduğu tüm hizmetleri otomasyon altyapısı ile ve uygulamalarla sağlamaktadır. Yazılım ve programlama bilgisi ile KVKK ve diğer her alanda ihtiyacınız olan tüm yazılım projelerini de sizlere temin eden tek şirkettir. Tüm şikayet ve denetimlere hazırlıklı olun.
medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359