Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Tanımlar ve Soru/Cevap
Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
Özel Nitelikli Kişisel Veri Başlık Görseli

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR

Özel nitelikli kişisel veri öğrenilmesi halinde kişinin mağduriyete uğramasına sebebiyet verebilecek yahut ayrımcılığa maruz kalabileceği türde özellikle korunması gereken hassas verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Kanunda sınırlı şekilde sayılmış olan özel nitelikli kişisel verilerin artırılması yahut azaltılması mümkün değildir.

DAHA FAZLA KORUNMAYA İHTİYAÇ DUYULUR

Kanunun kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri diye ayrım yapmasının sebebi özel nitelikli kişisel verilerin mahiyeti ve normalden daha fazla korumaya ihtiyaç duymasıdır

Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kanunda bu durumun istinasları sayılmıştır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

SAĞLIK VERİLERİ AYRIMA TABİDİR

Sağlık verileri ise Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile kişisel verilerden ayrık bir düzenlemeye tabii tutulmuştur.


Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler konulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararında da özel nitelikli kişisel verilerin kişisel verilerden ayrı ve daha korumacı, titiz şekilde muhafaza edilmesi gerektiği ile alakalı alınması gereken tedbirleri belirtmiştir.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359