Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KVKK Nedir Ne İşe Yarar

Tanımlar ve Soru/Cevap
Kişisel Veri Nedir Ne İşe Yarar?
Kişisel Verilerin Korunması Ne İşe Yarar

KVKK NEDİR NE İŞE YARAR

Kişisel verilerin korunması, yakın tarihte anayasaya eklenerek güvence altına alınmış olup, konuyla ilgili global çapta yaşanan gelişmeler ışığında anayasal maddenin genişletilerek kanunlaştırılması, uygulamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Ortaya çıkan ihtiyaç karşısında ise 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KURUMSALLAŞMAYI BAŞLATIR

Kanunun temel amacı, gerçek kişilere ait en önemli değer konumundaki kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin gelişigüzel kullanılmasının, işlenmesinin, aktarılmasının önüne geçmektir. Tüm bunlarla beraber yan kazanım olarak veri sorumluları nezdinde kurumsallaşmanın sağlanması da amaçlanmaktadır. Görev bilincine sahip, sorumluluklarının farkında kimselerden edinilecek verim şüphesiz daha fazla olacaktır.

KÖTÜYE KULLANIM

Gerçek kişiler, öncelikle sahip oldukları kişisel verilerin önemini idrak etmelilerdir. Kötüye kullanım karşısında nelerle karşılaşabileceklerini öğrenmelilerdir ki konunun önemi ortaya çıkabilsin. Fiziksel ortamda insanlar, kendilerinden istenilen kişisel verilerini vermekten çekinebilirken internet ortamında gezilen, üye olunan web sayfalarının, indirilen uygulamaların talep ettiği kişisel verileri kendileriyle paylaşmaktan yana bir endişe duymamaktadır. Kişisel verileri bir bütün olarak değerlendirmek ve fiziksel ya da dijital önem sıralamasına koymamak gerekmektedir. Zira elektronik ortamda paylaşılan veriler çoğu zaman fiziksel ortamda paylaşılan verilerden daha zararlı şekilde ilgili kişiye dönebilmektedir.

KVKK, tüm bu zararlı dönüşlerin önüne geçilebilmesi için atılan bir adımdır. Veri sorumlularınca ilgili kişiden alınarak işlenen kişisel verileri faaliyet kapsamında kullanılmak üzere kısıtlayarak, birtakım idari ve teknik tedbirlere uyulması yükümlülüğü getirerek kişilerin kişisel verilerinin korunması adına bir sistem öngörmektedir.

FİZİKSEL VE ELEKTRONİK ORTAM

Veri sorumluları açısından da KVKK, kurumsallaşmayı öngörerek kuruluş faaliyetlerinin hukuki güvenliğini sağlamlaştırmaya, sorumluluk paylaşımı ile olası yaptırımlara karşı kendini gerçek sorumluyu bulmaya yönelik hazırlık yapmaya yönlendirmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde KVKK hem veri işleme faaliyetinde bulunan veri sorumluları için hem de verileri işlenen gerçek kişiler için gerek fiziksel gerek elektronik ortamda güvenli alan oluşturmayı hedefleyen bir kanundur.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359