Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KVKK METNİ NEDİR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
KVKK Metinleri Nedir?
KVKK Metinleri Nedir

KVKK METNİ NEDİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sorumluları tarafından veri sahiplerine işlenen ya da işlenebilecek kişisel veriler hakkında bilgi vermek ve veri sahiplerinin kişisel verileri hakkında tasarruf haklarını kullanabilecekleri bir başvuru imkanı sağlama zorunluluğu getirmiştir.

Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için her veri sorumlusuna özel olarak hazırlanması ve yayınlanması gereken belgeler bütününü "KVKK Metinleri" olarak tanımlıyoruz.

KVKK metinleri kapsam olarak Aydınlatma Metni, Kamera Kayıtları Aydınlatma Metni, Rıza Metinleri, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, Kişisel Verileri Saklama ve İmhaka Politikası, Veri Sorumlusuna Başvuru Yönetgesi ve Veri Soumlusu'na başvuru formu olarak sayılabilir.

İMHA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMEK SUÇTUR

Kişisel verilerin korunması alanında kuruluşların en önemli yükümlülüklerinden biri de kişisel verilerin imhasıdır. Kişisel verilerin özellikle elektronik ortamda imha edildiğini ispat eden dstryall. Elektronik Veri İmha Programı Dünya'da tek olma özelliği taşımaktadır. Bunun yanında KVK VERBİS tarafından Türk Denetim AŞ. bünyesinde bulunan imha Veri Tabanı isimli uygulamanın da lisansı danışan kuruluşlarımıza KVKK danışmanlığı hizmetlerimizin içerisinde ücretsiz olarak sunulmaktadır.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359