Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KVKK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
KVKK Danışmanlığı Nedir?
KVKK Danışmanlığı Nedir Başlık Görseli

KVKK TAM UYUMLULUK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilen idari ve teknik tedbirlere uyum zorunluluğu, veri sorumluları için en geniş kapsamı ile değerlendirilmeli ve Kanun'un lafzı ile "her türlü idari ve teknik tedbirlerin" alınması sağlanmalı ve denetlenmelidir.

Türkiye'de yazılım altyapısı ve uzman kadrosu ile tam uyumluluk danışmanlığı verebilen tek şirket KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı'dır.

ELEKTRONİK VERİLERİN İMHASI

KVKK Tam Uyumluluk süreçlerimizin en temel özelliği, veri sorumlusu kuruluşların Kanun ve mevzuatından kaynaklı tüm yükümlülüklerinin eksiksiz olarak yerien getiriliyor olmasıdır.
Bunlardan bir tanesi de veri sorumlularının imha yükümlülüklerini yerine getirmeleridir.
İmha işleminin elektronik kişisel veriler üzerinde uygulanması ve ispatı için Türkiye'de ve Dünya'da tek Elektronik Veri İmha Programı olan dstryall. E-Veri İmha Programı da şirketimiz tarafından yayınlanmıştır.

DANIŞAN SİSTEMİ VE YAZILIM ALTYAPISI

Bunun yanında şirketimiz tarafından danışan kuruluşlarına sağlanan ve KVKK Tam Uyumluluk süreçlerinin takip ve uygulamasına rehber olan DS. Danışan Sistemi ücretsiz olarak kullanıma sunulmaktadır.
Bunun yanında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.12 3. fıkrasına göre Türkiye'de yerleşik tüm kuruluşların "KVKK uyumluluğu ve devamının" denetlenmesi yükümlülükleri DS. Denetim Sistemi isimli tablet ve sunucu tabanlı sistemimiz ile eksiksiz ve tam ispatlı (zaman damgalı) olarak danışanlarmıza sunmuş olduğumuz bir diğer hizmettir.

KOD ALTYAPISI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kuruluşlar, internet sitelerinde KVKK politikaları ve Veri Sorumlusu'na başvuru form ve yönergelerini bulundurmak zorundadırlar.
Herhangi bir şikayet ya da denetim sürecinde, kuruluşujn KVKK politikalarının değişmezlik garantisi altında kişisel veri sahiplerine sunulduğunun ispatı gerekmektedir.
KVK VERBİS VGYD danışmanlık süreçlerinde Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan KA. Kod Altyapısı ürünümüz ile bu yükümlülük de eksiksiz ve Kanuna uygun olan tek ürün olarak danışmanlarımıza sunulmaktadır.

TAM VE EKSİKSİZ UYUMLULUK

Bugün siz de KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı'nın yüzlerce kamu kurumu ve özel kuruluş için sağlamış olduğu tecrübe ve tam uyumluluk danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Eksik uyumluluk ceza getirir. Ağır yaptırım ve cezalardan korunmak için KVKK Tam Uyumluluğu'nuzu KVK VERBİS ile gerçekleştirin.

kvkktamuyumluluk

SÖZLEŞME SÜRECİ, AŞAMALAR VE TAM UYUMLULUK UYGULAMALARI


medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359