Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

İZMİR KVKK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Tanımlar ve Soru/Cevap
İZMİR KVKK DANIŞMANLIK
İZMİR KVKK DANIŞMANLIĞI

TÜRKİYE’DE TEK KVKK TAM UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI

KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı olarak kişisel verilerin korunması alanında ülke kanunları ile uluslararası mevzuatın belirlediği kriterlerin tamamına çözüm üretmekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirlenen tüm yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve kanuna uyum sürecinin eksiksiz ve en kısa sürede tamamlanması için titiz KVKK danışmanlığı için otomasyon ve yazılım destekli profesyonel bir çalışma programına sahibiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülmüş olan yüksek idari para cezaları ve TCK kapsamında yöneticileriniz için düzenlenen hapis cezalarıyla karşılaşmamanız için çözümler sunan ve bu uyum sürecinde kendinizi güvende hissetmeniz için çalışan, alanında uzman avukatlar ve bilişim uzmanlarından oluşan sağlam bir ekip ile bu uyum süreçlerini tamamlamaktayız. Uyum sürecini yürütürken sizlerin de yanınızda olmaktan ve her geçen gün büyüyen ailemize sizleri de dahil etmekten memnuniyet duyarız.

KVKK UYUM DANIŞMANLIĞI SÜRECİMİZ

 • Sözleşme Süreci

  İlk etapta talebiniz doğrultusunda hizmetlerimizin tanıtım toplantısını gerçekleştirmekteyiz. Kanundan doğan yükümlülükleriniz, uyumluluk sürecinde yapılması gerekenler, danışmanlık sürecini nasıl yürüttüğümüz, danışmanlık kapsamında neler sunacağımız, çözüm önerilerimiz hakkında uzmanlarımız tarafından tarafınıza bilgi verilmektedir. KVK VERBİS ile çalışmaya karar vermeniz halinde ise sözleşme sürecini tamamlamakta, danışmanlık ve uyumluluk sürecine başlamaktayız. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte kuruluşunuz KVKK yükümlülükleri kapsamında şirketimizin koruması altındadır.

 • KVKK Risk Analizi Süreci

  Sözleşmenin imzasından hemen sonra kuruluş bünyesinde uzmanlarımız tarafından idari ve teknik tedbirlerin tamamına ilişkin detaylı bir analiz yapılıp kanun kapsamında uygunsuzluklar tespit edilmektedir. Kuruluşunuzda yapılan analizler otomasyon sistemimiz üzerinden tabletler ile, KVKK risk analizleri için geliştirmiş olduğumuz özel uygulamamız üzerinden gerçekleştirilmekte ve analiz doğrultusunda kuruluşunuza özel hazırlanan tüm dokümantasyon, size özel bir veri tabanında depolanmaktadır. (Denetim Sistemi© ve Danışan Sistemi©)

 • Analiz Raporu ve Danışmanlık Planı

  Kuruluşunuzda gerçekleştirilen analiz doğrultusunda bir analiz raporu ve danışmanlık planı uzmanlarımız tarafından hazırlanarak tarafınıza Danışan Sistemi© üzerinden sunulmaktadır. Bu raporla uyum sürecine ilişkin yol haritası ve gerekli tüm dokümantasyon kuruluşunuza özel olarak hazırlanmaktadır. (Danışmanlık planı kapsamında kuruluşunuz için hazırlanan sözleşmeler, sözleşmeye eklenecek KVKK hükümleri, gizlilik taahhütnameleri, disiplin yönergeleri, aydınlatma metinleri, kişisel veri saklama, koruma ve imha politikaları)
  Kuruluşunuzun danışmanlık sürecinin başında ve devamında kuruluşunuz için hazırlanan raporlar, belgeler ve tüm gelişmeler yazılı olarak ve elektronik olarak veri tabanı üzerinden zaman damgalı olarak tarafınıza sunulmaktadır. (Danışan Sistemi©)

 • Kuruluş Çalışanlarına KVKK Farkındalık Eğitiminin Verilmesi ve Bu Farkındalığı Sürekliliğinin Sağlanması

  Uyum sürecinin en önemli unsurlarından biri de çalışanlara KVKK farkındalık eğitiminin verilmesi ve bu noktada çalışanlarınızın yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirme yapılmasıdır. Ayrıca çalışanlarda bu farkındalığın oluşması için eğitimlerin süreklilik arz etmesi gerekmektedir. Ayrıca personel değişikliği ya da süreç içinde meydana gelen veri işleme süreçleri de bu eğitimlerin süreklilik arz etmesi gerekliliğine örnek teşkil etmektedir.
  Bu noktada kuruluşunuza sunmuş olduğumuz DS Mobil© isimli uygulama ile oluşturulan farkındalığın sürekliliği sağlanmakta ve olası personel değişikliği yahut güncel gelişmeler olması durumunda bu eğitimler söz konusu uygulama ile kuruluşun çalışanlarına sunulmaktadır.

 • İlk Denetim ve Periyodik Denetimler

  Kuruluşun KVKK uyumluluğunun devamlılığına ilişkin periyodik denetimler KVKK m.12/3 kapsamında zorunludur. Uzmanlarımız tarafından danışmanlık planı doğrultusunda kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği denetlenmektedir. Bu denetimler şirketimiz tarafından özel tabletler kullanılmak suretiyle sunucularımız üzerine kurulu Denetim Sistemi© ile yapılmakta ve her denetim sonucunda hazırlanan denetim raporu Danışan Sistemi üzerinden size ayrılan alanda güvenli bir şekilde saklanmakta ve zaman damgalı e-rapor olarak bilgilerinize sunulmaktadır. Bu sistem sayesinde uyum sürecinde hangi aşamada olduğunuzu ve eksiklerinizi görebilmekte ve gelişim sürecini takip edebilmektesiniz. KVKK m.12/3 kapsamında tüm ispat yükümlülükleriniz de Denetim Sistemi© ile tam olarak yerine getirilmektedir.

 • Kuruluşun Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin Hazırlanması

  Kuruluşunuzda yer alan departmanlarda yürütülen faaliyetler doğrultusunda işlenen kişisel veri kategorileri tespit edilmekte ve buna ilişkin bir envanter hazırlık çalışması yürütülmektedir. Bu hazırlık akabinde kuruluşunuzun kişisel veri işleme envanteri hazırlanmaktadır.

 • Verbis Kayıt ve Bildirimi

  KVKK danışmanlık süreci kapsamında kuruluşunuzun, uyumluluk danışmanlığı kapsamında VERBİS kayıt ve bildirim süreci şirketimiz tarafından takip edilmekte ve VERBİS bildirimi uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bildirim esnasında kuruluşunuzdan herhangi bir e-devlet giriş talebimiz bulunmamaktadır. VERBİS kayıt ve bildirim süreci baştan sonra şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Sürekli İyileştirmeler ve Revizyonlar

  Süreç içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan güncel kararlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılmakta ve bu tarz güncel gelişmelerden kuruluşun KVKK sorumluları, üst yönetim ve görevlendirilen ilgilileri haberdar edilmektedir. Şirketimiz tarafından KVKK danışmanlığı kapsamında gerçekleştirilen bu revizyonlar yine şirketimiz tarafından VERBİS üzerinden de gerçek duruma uygun hale getirilmektedir.

 • Uyumluluk Raporu ve Sertifikası

  Periyodik denetimler sonucunda kanuna tam uyumluluk sağlayan kuruluşlara tarafımızca bir uyumluluk raporu ve KVKK Tam Uyumluluk Sertifikası verilmektedir. Bu sertifika ile GDPR Danışmanlık sürecine girme zorunluluğu bulunan kuruluşlar “ülke Kanunu’na uygunluk” prosedür ve ispatını sağlamış olmaktadırlar.


TAM UYUMLULUK SÜRECİNE YÖNELİK UYGULAMALARIMIZ

 • Danışan Sistemi©

  Danışan Sistemi ile danışan kuruluşlarımız ile sürecin başında ve devamında paylaştığımız tüm dokümanları her an erişiminize açık ve size özel güvenli bir alanda saklamaktayız.
  Tüm danışmanlık süreçlerini yönetebileceğiniz bu KVKK yazılımı ile uyum süreciniz çok daha hızlı ve güvenilir şekilde yürütülebilmektedir.

 • Denetim Sistemi©

  Denetim Sistemi ile kuruluşunuzun kanuni yükümlülüğü olan periyodik denetimleri elektronik ortamda zaman damgalı olarak gerçekleştiriyor ve saklıyoruz. Bu sistem sayesinde denetim raporlarını sizlere e-rapor olarak sunuyoruz ve m.12/3 zorunluluklarını tam olarak ispatlı olarak yerine getiriyoruz.

 • DS Mobil©

  DS Mobil© uygulamamız sayesinde kuruluşunuzda çalışan kişisel veri ilgilisi personelin KVKK farkındalığını, tutum bilinci sürekliliğini ve kuruluşunuzda KVKK kültürünün oluşmasını sağlıyoruz.
  Android ve IOS indirilebilir sürümleri ile DS Mobil© KVKK fakındalığının devam ettiğini ispat edebilen tek uygulama bütünüdür.

 • Kod Altyapısı©

  Kod altyapısı ile kuruluşunuzun web sitesinden ve fiziki belgeler üzerinde yayınlamakla yükümlü olduğu politika ve metinler, web sitenizden yapacağınız kısa bir kod ekleme sonucu yönlendirme ile sizin için oluşturulan güvenli alanda değişmezlik garantisi altında ilgililere sunulmakta ve depolanmaktadır.
  Kod Altyapısı© sayesinde politika ve KVKK yönergelerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliklerin tamamı hiçbir değişikliğe gerek kalmaksızın KVK VERBİS uzmanları tarafından doğrudan değiştirilebilmektedir.
  Ayrıca politikalar üzerinde yapılan revizyonların da geçmişi ve değişikliklerin gösterilmesi Kanuni bir gereklilik olup, Kod Altyapısı© tüm bu gereklilikleri yerine getiren Türkiye'deki tek web yazılım çözümüdür.

 • Canlı Destek©

  Canlı destek hizmetimiz sayesinde her an yanınızdayız. Herhangi bir sorunuz veya danışmanız gereken bir sorunuz bulunduğuna Danışan Sistemi© üzerinden uzmanlarımız 7/24 ulaşılabilir konumdadır.

 • dstryall. Elektronik Veri İmha Programı

  Elektronik verilerin imhasına yönelik sunmuş olduğumuz dstryall programımız, imha yükümlülüğünüzün tam olarak yerine getirilmesini ve bu imhayı ispatlanabilir şekilde tutanak altına alan KVKK ve GDOR uyumlu tek program olma özelliğine sahiptir.
  dstryall., periyodik denetim süreçlerinde elektronik verilerin imhası için ispat sağlayabilen ve özellikle TCK’nın kişişel verilerin imhası yükümlülüğüne karşı belirlemiş olduğu hapis cezası yaptırımlarına karşı geliştirilen Türkiye’de ve Dünya’da tek olma özelliği sağlayan profesyonel bir yazılımdır.

 • Onay Sistemi©

  Onay sistemi, ilgililere tebliğ etmeniz gereken metinlerin, aydınlatma metinlerinin kâğıt yükünü ortadan kaldırmak suretiyle muhataplarınıza sunulmasına imkân sağlayan bir uygulamadır. Ayrıca Onay Sistemi©, muhataplarınızdan almanız gereken rızaları yönetmenize ve bu rızaların ispatına da olanak sağlamaktadır. Onay Sistemi©’nin sunmuş olduğu bir diğer hizmet de çevrimiçi sözleşmelerdir. Uzaktan çalışma ve iş anlaşmaları ortamına uygun bir sistem sağlamaktadır.

 • KVK TABELA©

  KVK Tabela ile kamera kaydına ilişkin aydınlatma metinleri erişilebilirlik standartlarına ve Engelliler Kanuna uygun hazırlanmaktadır.
  Türkiye’de sadece KVK VERBİS tarafından üretilen bu kamera kayıtları özel aydınlatma panosu ürünü, görme engelliler için Braille Alfabesi, görme engelliler için özel hazırlanan sesli aydınlatma, işitme engelliler için hazırlanan işaret dili tercümesi ve kuruluşa özel olarak hazırlanan KVKK Politikaları sayfası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu içeren, KVKK yükümlülüklerine uygun tek üründür.

 • Veri Kalkanı©

  KVKK kapsamında kuruluşların potansiyel çalışan, müşteri ve hizmet talebinde bulunan kişilerle elektronik iletişim formları üzerinden iletişim sağlarken almış oldukları kişisel verilerin KVK VERBİS güvenli sunucuları üzerinden ve tüm KVKK izin ve bilgilendirmeleri KVKK’ya tam uygun şekilde yapılarak kuruluş ile veri sahipleri arasında kurulan bir iletişim yazılımıdır. Örnek olarak sitemizdeki iletişim formunu incelemek için : Veri Kalkanı© İletişim Formu

 • İmha Veri Tabanı©

  KVKK kapsamında veri sorumluları tarafından işlenen kişisel verileri, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında Kanuna uygun olarak belirledikleri sınırlar ve yine mevzuatın emrettiği süreler içerisinde imha etme zorunlulukları.
  Bu yükümlülükler yerine getirilirken gerçekleştirilen imha süreçlerinde imha edilen veri türleri, ait oldukları dönemler ve imhaya ilişkin ispatların kuruluş tarafından ispatlı dokümanlarla saklanması gerekmektedir.
  KVK VERBİS tarafından danışanlarına sağlanan İmha Veri Tabanı© hizmeti ile kuruluşlar, yetkilendirdiği kişiler aracılığı ile (Kanunen asgari 6 aylık periyotlarla) gerçekleştirdiği imha işlemlerini web tabanlı bu veri tabanına bilgi girişi ile ispatlamakta ve periyodik olarak gerçekleştirdiği imhalar konusunda kuruluş ve yetkililerini herhangi bir denetim aşamasında her türlü yaptırımdan kurtarmaktadır.

 • KVK AKADEMİ©

  KVKK kapsamında 12/3 gereğince kuruluşun periyodik olarak KVKK uyumluluk denetimlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. KVK VERBİS olarak KVKK danışmanlık sürecimiz kapsamında 12 ay aylık denetimleri kuruluş yerinde/yerlerinde veya uzaktan toplantılar ile gerçekleştirmekte ve raporlayarak Danışan Sistemi© üzerinden kuruluşlara sunmaktayız.
  12 aylık denetim sürecinin sonunda 12/3 kapsamında 2 aylık periyotlarla kuruluşunuzun denetlenmesi ve bu denetimlerin ispatı, yani raporlarının oluşturulması gerekmektedir.
  Bu kapsamda KVK AKADEMİ ile, şirket içerisinde bulunan kişisel veri sorumlularına vereceğimiz 15 saatlik KVKK Kuruluş İç Denetim Sertifikası ile bu periyodik denetimleri 6 ay periyotlar ile gerçekleştirebilmekte ve 6 aylık dönemde iç denetim uzmanı tarafından KVK VERBİS sistemleri üzerinden gerçekleştirebilecekleri denetimler için kuruluşunuza özel olarak denetimleri tanımlamakta ve 12/3 kapsamında periyodik denetim zorunluluğunu KVKK’ya tam uygun olarak yerine getirmekte ve kuruluşunuzu idari para cezalarından daha ekonomik olarak korumanızı temin etmekteyiz.


KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı, Türkiye’de tek tam uyumluluk şirketidir.
Türkiye’nin her bölgesinde hizmet veren verbis.com.tr onaylı tek danışmanlık şirketi ve Türk Denetim AŞ. tüm KVKK denetim kriterlerine uygun tek danışmanlık şirketi olan KVK VERBİS ile KVKK ve GDPR tam uyumluluk süreçlerinizi başlatmak için bizimle hemen irtibata geçebilirsiniz.

Hizmet Tanıtım ve Teklif Talebi KVK VERBİS - 444 1 359

KVKK DANIŞMANLIK - GDPR DANIŞMANLIK VE OTORİTE SERTİFİKALARIMIZ


ISO 27001

BSI Başdenetçilik Başarı Sertifikası

Cambrigde Law Studio

Anglosakson Hukuk Sistemi ve Bilişim Hukuku Yansımaları

Türkiye Bilişim Derneği

5651 S.Kanun ön makalesi "Arama Motorları ve Hukuki Durumları

LSI

Anglosakson terminoloji eğitimi ve bilişim hukuku incelemeleri

MEB İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası

Şirket iç idari ve personel yönetimi danışmanlığı sertifikası

Bilirkişilik Sertifikası

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bilirkişilik Sertifikası

Bilirkişilik Sertifikası

Aktüerya - İleri Hesap Bilirkişilik Sertifikası

Bilirkişilik Sertifikası

Adli Belge İnceleme ve Grafoloji Bilirkişilik Sertifikası

Eğitim Katılım Sertifikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi

ISO/IEC 27001:2013

International Standarts Organisation

ISO 9001

International Standarts Organisation

Risk Management

International Business Management Institute - Berlin

Human Resource Management

International Business Management Institute - Berlin

Basics of Inovation Management

International Business Management Institute - Berlin

Change Management

International Business Management Institute - Berlin

Basics of Project Management

International Business Management Institute - Berlin

Time Management

International Business Management Institute - Berlin

Yerli Malı Belgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Digital Transformation

International Business Management Institute - Berlin

Basics of Strategic Management

International Business Management Institute - Berlin

KVK VERBİS, danışan kuruluşlarına KVKK ve GDPR tam uyumluluk danışmanlığı veren tek danışmanlık şirketidir. KVK VERBİS tarafından KVKK ve GDPR uyum sürecinde sağlanan otomasyon ve yazılımlar tam uyumluluğu garanti etmektedir. Bunun yanında danışan kuruluşlarımız sürekli olarak KVKK ve GDPR süreci hakkında bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler danışmanlık süreçlerine etkili şekilde güncellenmektedir.

Bugün siz de KVK VERBİS'in KVKK Danışmanlık Hizmetleri ve GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile uyum sürecinizi profesyonel ve tam olarak gerçekleştirmek için bizimle irtibata geçin.

Hizmet Tanıtım Talebi
 • KVK VERBİS tarafından sağlanan sağlanan tüm hizmetler Türkiye Mevzuatı ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında en geniş çalışma ekipleri ile ve alanında uzman profesyonellerle gerçekleştirilmektedir.
 • Şirketimiz sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalarla Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuat uyumu alanında hizmet veren en donanımlı şirket konumundadır. KVK VERBİS KVKK ve GDPR uyumluluğunda tam uyumluluğu taahhüt edebilen tek şirkettir.
 • Eksik uyumluluk süreçleri ile zaman ve para kaybetmeyin... KVK VERBİS, vermiş olduğu tüm hizmetleri otomasyon altyapısı ile ve uygulamalarla sağlamaktadır. Yazılım ve programlama bilgisi ile KVKK ve diğer her alanda ihtiyacınız olan tüm yazılım projelerini de sizlere temin eden tek şirkettir. Tüm şikayet ve denetimlere hazırlıklı olun.
medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359