Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KVKK DANIŞMANI NASIL OLUNUR

Tanımlar ve Soru/Cevap
KVKK DANIŞMANI NASIL OLUNUR?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanı Nasıl Olunur Başlığı Görseli

KVKK DANIŞMANI NASIL OLUNUR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girmiş olup veri sorumlusu sıfatına sahip gerçek ve tüzel kişilere birçok yükümlülük getirmiştir. Kurum ve kuruluşlar bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde 9.834 TL’den 1.966.0862 TL’ye varan idari para cezaları ve hapis cezalarıyla karşılaşabileceklerdir.

Bu nedenle bu uyum sürecini yürütmeleri ve kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu noktada kuruluş bünyesinde yürütülen faaliyetlerin detaylı bir şekilde analiz edilip buna ilişkin bir uyum sürecinin yürütülmesi gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlar bu uyum sürecini kendileri yürütebilecekleri gibi danışmanlık desteği de alabilirler.

PEKİ KVKK DANIŞMANI KİMDİR VE NASIL KVKK DANIŞMANI OLUNUR?

KVKK danışmanı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurum ve kuruluşlara danışmanlık veren, kurum ve kuruluşların kanuna uyum sürecinin tamamlanmasında ve sağlanan uyumluluğun sürdürülmesinde gerekliliklerin yerine getirilmesi için yapılması gerekenleri planlayan ve veri sorumlusuna bu doğrultuda yönlendiren, gerektiğinde kuruluşu ve çalışanları denetleyen kişidir.

KVKK danışmanı olmak için kanun veya kurum tarafından herhangi bir kıstas belirlenmemiştir. Ancak bu konuda kuruluşlara danışmanlık verebilmek için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere hukuk bilgisine ve nosyonuna sahip olmak, Kurum tarafından yayımlanmış olan KVKK Rehberlerine hâkim olmak, konuyla ilgili haberleri ve güncel gelişmeleri yakından takip ediyor olmak gerekmektedir. KVKK uyum sürecinin iki ayağı bulunmaktadır. Biri hukuk diğeri bilişim. Verilerin korunabilmesi için hukuki düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra bilişim anlamında da gerekli tedbirlerin alınması ve elektronik ortamdaki verilerin güvenliğinin temini için de birtakım çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu sebeple bu konuda danışmanlık verecek kişilerin hem hukuk bilen hem bilişim sistemlerine hakim kişiler tarafından ya da bünyesinde hem hukukçuları hem bilişimcileri barındıran bir ekip tarafından verilmesi son derece önem arz etmektedir.

KVK AKADEMİ İLE GELİR GARANTİLİ UZMANLIK KAZANBİLİRSİNİZ

KVK VERBİS tarafından yine KVK VERBİS sistem ve formasyonu altında gelir garantili olarak uzmanlık yapabileceğiniz KVKK Denetim Personeli Yetiştirme ve KVKK İç Denetim Personeli Yetiştirme kurslarına katılabilirsiniz.

Kurs takvimi ve kayıtlar için takipte kalın.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359