Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Tanımlar ve Soru/Cevap
Kişisel Verilerin Korunması Sözleşme Örneği
Kişisel Verilerin Korunması Sözleşme Örneği Bilgilendirme Sayfası Başlık Görseli

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusunun alması gereken idari tedbirlerden bir tanesi de Kuruluş faaliyetleri kapsamında birimlerce kullanılan sözleşmelerde KVKK uyarınca düzenleme eklenmesi, veri aktarımı yapılan kişilerle sözleşme hazırlanması, çalışanlar ile gizlilik sözleşmelerinin düzenlenmesidir.

Kuruluşta faaliyetler doğrultusunda kullanılan iş, satış, satın alma, tedarik, bayilik, acente sözleşmeleri gibi sözleşmelere KVKK uyarınca düzenleme eklenmesi ile iş ilişkisi içerisinde kişisel veri alışverişi olacak ise ayrıca sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

VERİ SORUMLUSU / VERİ İŞLEYEN

Veri sorumlusundan veri sorumlusuna aktarımda yahut veri sorumlusundan veri işleyene aktarımda veri paylaşım şartları, kişisel verilerin koruma şartları, taraflardan birinin bünyesinde kişisel veri ihlali meydana gelirse ne kadar sürede ve nasıl diğer tarafa bildireceği hususu, sorumluluk tayini gibi maddeleri düzenleyen sözleşmenin taraflar arasında imzalanması gerekmektedir.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMELİ

Veri sorumlusu kuruluş bünyesinde çalışan personel vasıtası ile kişisel veri işlemekte ve korumakta olup personelin KVKK uyumluluğunda yeri çok önemli olmakla birlikte riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple kişisel veri ile teması olan çalışanlar ile gizlilik sözleşmesi düzenlenerek çalışanın KVKK mevzuatına uygun davranması aksi takdirde uygulanacak yaptırımlar, tazminat vb. cezai şartların belirlenmesi gerekmektedir.

SÖZLEŞME BAŞLIKLARI

    Veri sorumlusu-veri işleyen/veri sorumlusu arasındaki sözleşme başlıkları örneği;
  • Taraflar (Kimin veri sorumlusu kimin veri işleyen olduğunun belirlenmesi önem atfetmektedir)
  • Konu (veri aktarım sebebinin de bu başlık altında belirtilmesi gerekmektedir)
  • Veri sorumlusunun yükümlülükleri (İdari ve teknik tedbirler ile verileri nasıl koruduğuna ilişkin)
  • Veri işleyenin yükümlülükleri (İdari ve teknik tedbirler ile verileri nasıl koruduğuna ilişkin)
  • Sözleşme bittikten sonra yükümlülüğün ne kadar süre ile devam edeceği hususu
  • Veri ihlali meydana gelirse ne kadar sürede ve nasıl karşı tarafa bildirileceği
  • Cezai şartlar
  • Yürürlük ve güncellik

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359