Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDİR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme sayfası başlık görseli

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDİR

Son yıllarda farklı platformlar vasıtasıyla kişilere ait veriler oldukça kolay işlenmektedir. İşbu kolay işleme faaliyeti yapacağımız işleri hızlandırsa da verilerimizin güvenliği açısından da riskleri beraberinde getirmiştir.

Kamu kurumları, özel şirketler ve diğer veri işleme faaliyeti yürüten kuruluşlarda faaliyetlerin yürütülmesi ve diğer işleme amaçları ile pek çok kişisel veri işlenmekte olup işbu verilerden kuruluşun meşru menfaati olmayan verileri imha edip diğer kişisel verileri ise kuruluş bünyesinde korumak, sınırlamak, yetkisiz erişimlere kapatmak gerekmektedir.

KVKK HEDEFLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; gelişigüzel veri işleme, yetkisiz kişilerin işbu verilere erişmesi, kişisel verilerin bir bedel karşılığında satılması, amaç dışı kullanımı, verilerin ifşalanması gibi durumları engellemek ve kişilik haklarının korunması amacını hedeflemektedir.

Anayasanın 20 nci maddesine eklenen fıkra ile kişisel verilerin korunması güvence altına alınmış, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği belirtilmiş olup 07/04/2016 tarihinde de 6698 s.Kanun yürürlüğe girmiştir.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359