Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

VERİ SORUMLUSUNUN KVKK KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tanımlar ve Soru/Cevap
kişisel verilerin korunması kanunu cezalar
kişisel verilerin korunması kanunu cezalar

VERİ SORUMLUSUNUN KVKK KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veri sorumlusuna bir takım yükümlülükler getirmektedir.Bu yükümlülükleri 3 ana başlıkta toplayacak olursak şu hususlar ortaya çıkacaktır.İlk olarak kişisel veri işleme aşamasında yani sürecin en başında veri sorumlsu ilgili kişiyi aydınlatmak zorundadır.Ayrıca Kurulun vermiş olduğu güncel kararlar değerlendirildiğinde aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanan aydınlatma metinlerinin faaliyet özelinde olması gerektiği sonucu da ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca veri sorumlusu hukuka uygun olarak işlemiş olduğu verilerin güvenliğini sağlamak için gereken tüm idari ve teknik tedbirleri almak zorundadır.Bir kuruluşun veri ihlallerinin önüne geçebilmek için alması gerektiği bu idari ve teknik tedbirler kuruluşun büyüklüğü, personel sayısı ve işlemiş olduğu verilerin miktarı ve önemi gibi unsurlara göre değişkenlik göstermektedir.Son olarak veri sorumlusu hukuka uygun olarak işlemiş olduğu ve güvenliğini sağladığı verileri kanunlarda var olan saklama sürelerini sonuna kadar saklamak ve süre sonunda derhal imha etmek zorundadır.

VERİ SORUMLUSU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEZSE ONA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR NELERDİR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Kabahatler başlıklı 18.maddesi veri sorumlusunun yükümlülüklerine aykırı eylemde bulunmasının sonuçlarından bahsetmektedir. Veri sorumlusu kanunun 10 uncu maddesine göre aydınlatma yapmakla mükelleftir.Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin yaptırımı 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezasıdır.Aynı şekilde kanunun 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.Kanunun16 ncı maddesine göre Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında ise 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Suçlar başlıklı 17.maddesi "Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır" demek suretiyle TCK'ya atıfta bulunmaktadır.TCK madde 135'e göre verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesinin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.TCK 136'ya göre verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya kaydedilmesinin cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezadır.TCK madde 138'de ise verileri yok etmemenin yaptırımı 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür.


KVK VERBİS, danışan kuruluşlarına KVKK ve GDPR tam uyumluluk danışmanlığı veren tek danışmanlık şirketidir. KVK VERBİS tarafından KVKK ve GDPR uyum sürecinde sağlanan otomasyon ve yazılımlar tam uyumluluğu garanti etmektedir. Bunun yanında danışan kuruluşlarımız sürekli olarak KVKK ve GDPR süreci hakkında bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler danışmanlık süreçlerine etkili şekilde güncellenmektedir.

Bugün siz de KVK VERBİS'in KVKK Danışmanlık Hizmetleri ve GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile uyum sürecinizi profesyonel ve tam olarak gerçekleştirmek için bizimle irtibata geçin.

Hizmet Tanıtım Talebi
  • KVK VERBİS tarafından sağlanan sağlanan tüm hizmetler Türkiye Mevzuatı ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında en geniş çalışma ekipleri ile ve alanında uzman profesyonellerle gerçekleştirilmektedir.
  • Şirketimiz sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalarla Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuat uyumu alanında hizmet veren en donanımlı şirket konumundadır. KVK VERBİS KVKK ve GDPR uyumluluğunda tam uyumluluğu taahhüt edebilen tek şirkettir.
  • Eksik uyumluluk süreçleri ile zaman ve para kaybetmeyin... KVK VERBİS, vermiş olduğu tüm hizmetleri otomasyon altyapısı ile ve uygulamalarla sağlamaktadır. Yazılım ve programlama bilgisi ile KVKK ve diğer her alanda ihtiyacınız olan tüm yazılım projelerini de sizlere temin eden tek şirkettir. Tüm şikayet ve denetimlere hazırlıklı olun.
medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359