Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Tanımlar ve Soru/Cevap
kişisel verilerin korunması kanunu açık rıza beyan formu
kişisel verilerin korunması kanunu açık rıza beyan formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Kişisel verilerin işlenebilmesi için temel kural ilgili kişinin açık rızasının olmasıdır. Ancak kanunun 5. maddesinde bu kurala istisnalar getirilmiş olup maddede sayılan hallerde kişinin açık rızasına gerek olmaksızın verileri işlenebilmektedir.

KVKK m.5 kapsamında sayılan haller şunlardır: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA METNİNİN UNSURLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde yer verilen açık rıza tanımı kapsamında, açık rızanın 3 unsuru bulunmaktadır: -Belirli bir konuya ilişkin olması, -Rızanın bilgilendirmeye dayanması, -Özgür iradeyle açıklanması.

Veri işleme faaliyetinden önce kanunda belirtilen veri işleme şartlarına bakılmalı bu şartlara dayanılabiliyorsa rıza alınmaksızın veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesinde bir sorun bulunmamaktadır. Ancak kanunda sayılan haller dışında bir şarta dayanılarak işlenenmek istenen veriler açısında ilgili kişinin rızasına başvurulması gerekmektedir. Bu rıza beyanı alırken çarşaf rıza olarak tanımlanan ve işleme amacının ve sınırlarının belli olmadığı tarzda rıza alma yöntemlerinden kaçınılmalıdır. Bu tip rızalar Kurul tarafından geçersiz kabul edilmektedir.


KVK VERBİS, danışan kuruluşlarına KVKK ve GDPR tam uyumluluk danışmanlığı veren tek danışmanlık şirketidir. KVK VERBİS tarafından KVKK ve GDPR uyum sürecinde sağlanan otomasyon ve yazılımlar tam uyumluluğu garanti etmektedir. Bunun yanında danışan kuruluşlarımız sürekli olarak KVKK ve GDPR süreci hakkında bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler danışmanlık süreçlerine etkili şekilde güncellenmektedir.

Bugün siz de KVK VERBİS'in KVKK Danışmanlık Hizmetleri ve GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile uyum sürecinizi profesyonel ve tam olarak gerçekleştirmek için bizimle irtibata geçin.

Hizmet Tanıtım Talebi
  • KVK VERBİS tarafından sağlanan sağlanan tüm hizmetler Türkiye Mevzuatı ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında en geniş çalışma ekipleri ile ve alanında uzman profesyonellerle gerçekleştirilmektedir.
  • Şirketimiz sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalarla Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuat uyumu alanında hizmet veren en donanımlı şirket konumundadır. KVK VERBİS KVKK ve GDPR uyumluluğunda tam uyumluluğu taahhüt edebilen tek şirkettir.
  • Eksik uyumluluk süreçleri ile zaman ve para kaybetmeyin... KVK VERBİS, vermiş olduğu tüm hizmetleri otomasyon altyapısı ile ve uygulamalarla sağlamaktadır. Yazılım ve programlama bilgisi ile KVKK ve diğer her alanda ihtiyacınız olan tüm yazılım projelerini de sizlere temin eden tek şirkettir. Tüm şikayet ve denetimlere hazırlıklı olun.
medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359