Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Tanımlar ve Soru/Cevap
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni Sayfa Başlık Görseli

KVK AYDINLATMA METNİ/h2>

Veri sorumlusunun kişisel veri işlenmesinin ilk adımı olarak yapması gereken aydınlatma metni hazırlamak ve verisi alınan kişiye kişisel verisi alınmadan önce sunulmasıdır. Uygulamada sıklıkla görülen hatalardan en yaygın olanı Kuruluş için tek bir aydınlatma metni hazırlanmasıdır. Alınan kişisel veriler, kişisel verilerin işleme amaçları doğrultusunda faaliyet bazında aydınlatma hazırlanması gerekmektedir.

Kanunun 10. maddesine göre veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak sureti ile ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki şartları içermesi gerekmektedir:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • 11 inci maddede sayılan diğer hakları,
  • konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.


Kanun ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aşağıdaki şekilde gereklilikleri göstermiştir.

Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında yapılacak bildirimler açık, sade, anlaşılır olmalıdır. Hukuki terimler ile oluşturulmuş bir aydınlatma metni bu bağlamda Kanuna uygun olmayacaktır. Ayrıca aydınlatma metninin puntosunun okunamayacak şekilde küçük olması yahut zor okunacak renkler tercih edilmesi de Kanuna aykırılık teşkil edecektir.

Farklı birimlerde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa aydınlatma yükümlülüğü her birim nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir.

Açık rıza ile aydınlatma bildirimi aynı metinde birleşmemelidir.

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir. Bu sebeple aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken ispata elverişli yollar tercih edilmelidir.

Ayrıca, görme engellilerin de aydınlatma metnine ulaşabilmesi için 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Mesela, kamera kaydı alan bir iş yerinde kamera sistemleri ile işyerinin izlendiğine ilişkin yapılan aydınlatma metninin Braille alfabesi ile de sunulması hem KVKK hem de 5378 s.K. kapsamında erişilebilirlik standartlarının sağlanması için gereklidir.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359