Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Tanımlar ve Soru/Cevap
Kişisel Verilerin İmhası
Kişisel Verilerin İmhası

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel verilerin korunması kanunu 7. Maddesindeki tanımına göre veri imhası “Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.”


Kişisel verilerin işlenirken göz önünde bulundurulan hukuki sebep dolayısıyla saklanması gereken süreler boyunca korunarak saklanması ve o sürelerin sona ermesinin ardından ya da saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde imha edilmesi gerekir.

FİZİKSEL İMHA

İmhanın fiziksel belgelerde kağıt kırpma makinesi, yakma, birleştirilemez küçük parçalara ayırma şeklinde gerçekleşmesi ve bu esnada mutlaka “imha tutanağı” tutulması gerekmektedir. İmhaya yetkili kişilerin belirlenmesi adına bir karar alınması ve imhaya yetkili kişilerin ismen açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bilişim anlamında imha veriye ulaşılamaz şekilde yok etmektir. Bu imha bilgi işlem birimi veya sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir.

Kişisel verilerin imhasına yönelik fiziksel ya da dijital fark etmeksizin temelde üç farklı fiil belirlenmiştir:

  • verinin silinmesi,
  • verinin yok edilmesi ve
  • verinin anonim hale getirilmesi.
Bu eylemlerden hangisi yapılırsa yapılsın kişisel veri imhası gerçekleştirilmiş olacaktır.

Kişisel verilerin imhasına yönelik usul ve esaslar, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelikte belirtilmiştir.

dstryall. Elektronik Veri İmha Programı

KVK VERBİS tarafından sunulan Türkiye ve Dünya'da tek delillendirilebilir elektronik imha programı olan dstryall., kanuni yükümlülüklerin ulusal ve uluslararası olarak yerine getiren tek programdır.

Program hakkında destek ve sipariş için : www.dstryall.com

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359