Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA NEDİR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
Kişisel Verileri Koruma Nedir?
Kişisel Verileri Koruma Nedir

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA NEDİR

Bilgi teknolojilerinin hızla gelişim gösterdiği günümüzde sahip olduğumuz kişisel verilerin önemi ön plana çıkmaktadır. Birey bazında sahip olduğumuz kişisel veriler farklı amaçlarla işlenebilmekte ve karşımıza ürün olarak çıkarılabilmektedir.

Kişisel verileri koruma sistemleri, sahip olduğumuz kişisel verilerimizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerimizi korumak ve kişisel verileri işleyen kimselerin sorumluluklarını, sınırlarını ve uyulması gereken kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

VERİ İŞLEMENİN ŞARTLARI

Kanun’da veri işlemenin temel şartı olarak kişisel veri sahibi kimsenin açık rızasının varlığı belirtilmiş olup birtakım istisnalar belirlenmiştir. Üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması için de kişisel veri işleme temel şartı olan ilgili kişinin rızası geçerlidir. KVKK’da ilgili maddelerce belirtilmiş olan bu kurallara uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına veya hapis cezasına çarptırılabileceklerdir. Hapis cezaları TCK kapsamında ayrı ayrı değerlendirilmiş olup 2021 itibariyle 1 yıldan 5 yıla kadar çıkabilmektedir. İdari para cezaları ise KVKK 18. Maddesinde belirtildiği üzere yerine getirilmeyen madde(lere) göre değişmek üzere 9,834 TL’den 1,966,862 TL’ye kadar artabilmektedir.

YAPISAL REVİZYONLAR

Kişisel Verilerin Korunması tek yönlü bir olgu olmayıp veri sorumlularınca alınması gereken birtakım idari ve teknik tedbirler, yapısal ve mental bir revizyon zorundalığı bulunmaktadır.

KVK BİR İHTİYAÇTIR

Tüm bu açılardan bakıldığında bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde sahip olduğumuz kişisel veriler önemli, kişisel verilerin korunması ise çok daha önemli ve zaruri bir ihtiyaç halini almıştır.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359