Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KVKK KİMLERİ KAPSIYOR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
KVKK Kimleri Kapsıyor?
KVKK kimleri kapsıyor?

KVKK KİMLERİ KAPSIYOR?

Kanunun 2. maddesinde, Kanunun kapsamı belirtilmiştir. Bu maddeye göre Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır.

Yani temelde kanun 2 farklı açıdan değerlendirme yapmış:

  • Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler
  • Gerçek kişilere ait verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler
Kişisel verisi işlenenler açısından, Kanunda “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığı için kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanun kapsamında değerlendirilmemektedir.

Tüzel Kişilerin Verileri Kişisel Veri Kapsamına Girmez

Veri işleme faaliyetini gerçekleştirenler açısından ise Kanunda gerçek kişi tüzel kişi ayrımına gidilmemiştir. Ancak, burada farklı bir husus değerlendirilmektedir. Kanun veri işleme faaliyetini, otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla yapılmasına göre ayırmış. Hatta bir ayrıma daha gitmiş ve veri işleme faaliyeti, otomatik yolla olmasa dahi şayet bir veri kayıt sistemi içinde işleniyorsa kanun kapsamında bir veri işleme faaliyeti olarak kabul edilmiş olup bu tip veri işleyen kişileri de kapsamın içine almıştır.

Kanun, kamu kurumları ile özel kuruluşlar açısından ayrım yapmamıştır. Kanunun belirlediği usul ve esaslar yukarıda sayılmış hususları taşıyan tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359