Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

VERİ İŞLEME ŞARTLARI NELERDİR?

Tanımlar ve Soru/Cevap
kişisel verileri koruma kanunu açık rıza beyanı
kişisel verileri koruma kanunu açık rıza beyanı

VERİ İŞLEME ŞARTLARI NELERDİR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6' da kişisel veri işleme şartları sayılmaktadır.6.maddenin 1fıkrasına göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.Aynı maddenin 2.fıkrasında ise diğer veri işleme şartları bulunmaktadır.Örneğin Kanunlarda açıkça öngörülmesi,Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bunlardan birkaçıdır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus veri sorumlusunun her durumda açık rıza beyanına dayanarak kişisel veri işleyip işleyemeyeceğidir.Örneğin araç kiralama için bir firmaya gelen ilgili kişinin verilerinin işlenmesinde açık rıza beyanına başvurulduğunu varsayalım.İlgili kişi bu halde açık rıza beyanı vermekten imtina ederse bu halde veri sorumlusunun araç kiralama işlemini gerçekleştirmemesi hukuka uygun mudur?

AÇIK RIZA ŞARTINA BAĞLI OLARAK NE ZAMAN KİŞİSEL VERİ İŞLENEBİLİR?

Burada dikkat edilecek husus ne zaman açık rızaya dayanarak veri işlenebileceği değil aksine hangi durumlarda açık rıza beyanı ile kişisel veri işlenemeyeceğidir.Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun vermiş olduğu kararlar birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç şudur.Veri sorumlusu açık rıza beyanına bağlı olarak veri işliyorsa bunu hizmet şartına bağlayamayacaktır.Örneğin araç kiralama firmasının açık rıza şartına bağlı olarak veri işlemesi halinde eğer ilgili kişi de rıza vermekten imtina ederse bu durumda veri sorumlusunun ilgili kişiye araç kiralamak istememesi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecektir.

KVKK uyum sürecinin bir bütün olarak okunması ve güncel haberlerden ve kurul kararlarından bilgi sahibi olunması bu süreçte sağlıklı sonuç alınması noktasında son derece kıymetlidir.KKK Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı olarak danışmanlık hizmeti vermiş olduğumuz kurum ve kuruluşların yapısına uygun olarak hazırlamış olduğumuz evrak ve dökümanlar kendi programımız olan danışan sistemi üzerinden danışan firmalarımıza ulaştırmaktayız.Güncel kurul kararları ise düzenli olarak taranmakta ve danışan sistemimizin mobil versiyonu olan DS mobil üzerinden danışanlarımıza ulaştırılmaktadır.


KVK VERBİS, danışan kuruluşlarına KVKK ve GDPR tam uyumluluk danışmanlığı veren tek danışmanlık şirketidir. KVK VERBİS tarafından KVKK ve GDPR uyum sürecinde sağlanan otomasyon ve yazılımlar tam uyumluluğu garanti etmektedir. Bunun yanında danışan kuruluşlarımız sürekli olarak KVKK ve GDPR süreci hakkında bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler danışmanlık süreçlerine etkili şekilde güncellenmektedir.

Bugün siz de KVK VERBİS'in KVKK Danışmanlık Hizmetleri ve GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile uyum sürecinizi profesyonel ve tam olarak gerçekleştirmek için bizimle irtibata geçin.

Hizmet Tanıtım Talebi
  • KVK VERBİS tarafından sağlanan sağlanan tüm hizmetler Türkiye Mevzuatı ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında en geniş çalışma ekipleri ile ve alanında uzman profesyonellerle gerçekleştirilmektedir.
  • Şirketimiz sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalarla Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuat uyumu alanında hizmet veren en donanımlı şirket konumundadır. KVK VERBİS KVKK ve GDPR uyumluluğunda tam uyumluluğu taahhüt edebilen tek şirkettir.
  • Eksik uyumluluk süreçleri ile zaman ve para kaybetmeyin... KVK VERBİS, vermiş olduğu tüm hizmetleri otomasyon altyapısı ile ve uygulamalarla sağlamaktadır. Yazılım ve programlama bilgisi ile KVKK ve diğer her alanda ihtiyacınız olan tüm yazılım projelerini de sizlere temin eden tek şirkettir. Tüm şikayet ve denetimlere hazırlıklı olun.
medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359