Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
haberler

KİŞİSEL VERİ İŞLEME MEŞRU MENFAAT

Tanımlar ve Soru/Cevap
Kişisel Veri İşleme Meşru Menfaat
Kişisel Veri İşleme Meşru Menfaat Hakkında Bilgilendirmeler

KİŞİSEL VERİ İŞLEME MEŞRU MENFAAT

Kişisel verilerin korunması kanunu Madde 5/2 te veri işlenme şartlarından ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecek halleri düzenlemiştir. Buna göre bu hallerden birisi de veri sorumlusunun meşru menfaatidir. Kanun bu durumu “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şeklinde belirtmiştir.


Veri sorumlusunun meşru menfaati ifadesi muğlak bir ifade olup ne ifade ettiği kanunun lafzından tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu anlam karmaşasının önüne geçebilmek için öncelikle menfaat kavramını tanımlamamız gerekmektedir. Menfaat, yarar veya çıkar sağlayan olgudur. Meşru menfaat ise söz konusu menfaatin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması, veri sorumlusunun bağlı olduğu mevzuata uygun olması şeklinde yorumlanmalıdır.

Değerlendirmemiz gereken son husus ise meşru menfaatin veri sorumlusuyla ilişkilendirilebilir olmasıdır. Buna göre veri sorumlusu söz konusu menfaati kendi faaliyetleri kapsamında değerlendirdiği takdirde meşru menfaat olarak değerlendirebilmektedir. Diğer bir deyişle veri sorumlusu, bir başka gerçek ya da tüzel kişinin yararına olması amacıyla bir veriyi kendi bünyesinde bu gerekçeye dayanarak işleyemez.

Veri sorumlusunun meşru menfaati kavramının çerçevesini çizdikten sonra düşünülmesi gereken bir diğer konu ise menfaat ve veri gücünün orantısallığıdır. Buna göre meşru menfaat kapsamında değerlendirilerek talep edilen veri bir terazinin iki kefesine koyulduğunda aradaki dengenin oluşması gerekmektedir. Örneğin bir satış esnasında satıcı alıcıdan meşru menfaatine dayanarak anne kızlık soyadı bilgisini istemesi orantısız olarak karşılanmaktadır. Bir çalışan adayından çocuklarına ait eğitim diploma bilgisinin talep edilmesi yine aynı şekilde orantısız olarak karşımıza çıkmaktadır.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359