Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

İNTERNET SİTELERİ KVKK METİNLERİ

Tanımlar ve Soru/Cevap
İnternet Siteleri KVKK Metinleri
İnternet Siteleri KVKK Metinleri

İNTERNET SİTELERİ KVKK METİNLERİ

Kişisel Verilerin Korunması kanunu, veri sorumlularına veri işleme faaliyetinin başından sonuna kadar geçen tüm süreçte, bu verileri ne amaçla işledikleri, hangi yöntemleri kullanarak işledikleri, bu işlenen verileri hangi idari ve teknik tedbirler altında korudukları, bu verileri kimlere aktarabilecekleri ve ne kadar süre saklayıp ne zaman imha edeceklerine kadar birçok husus hakkında, verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesini zorunlu tutmaktadır. KVKK’nın veri sorumlusu sıfatı taşıyan kişilere getirmiş olduğu asli yükümlülüklerden biri, kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğüdür. Bu kapsamda Kurum ve kuruluşların KVKK ile uyumlu hale gelebilmek adına yapması gerekenlerden ilki 10. maddede sayılan asgari unsurları içeren bir aydınlatma metninin ve diğer gerekli politikaların hazırlanması ve bunların web sitesinde yayımlanmasıdır.

KVKK ve alt düzenlemelerinde, aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak AB’de hali hazırda benimsenmiş olan “katmanlı aydınlatma” prensibi esas alınmaktadır. Bu doğrultuda, uzun, karmaşık ve anlaşılması zor metinler kullanmak yerine ilgili kullanıcıyı adım adım bilgilendirmek aydınlatma yükümlülüğünün amacıyla daha çok örtüşmektedir.

KATMANLI AYDINLATMA

Bu kapsamda kurum ve kuruluşlarda yapılması gereken şey, gerek fiziksel ortamda gerek elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde ve veri işlenen formlarda bu “katmanlı aydınlatma” prensibinin uygulanması, sözleşme ve formlara eklenecek bu kısa bilgilendirme metinleri vasıtasıyla web sitesinde yayımlanmış olan aydınlatma metni ve ilgili diğer politikalara yönlendirme yapılmasıdır. Bu noktada web sitesi ulaşabileceği kitlenin büyüklüğü açısından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi noktasında son derece önem arz etmektedir.


Bir diğer husus da kanun, ilgili kişiye veri sorumlusuna başvuru hakkı kapsamında verilerinin ne şekilde işlendiğini hususunda bilgi edinme hakkı tanımış. Bu nedenle de bu aydınlatma ve politikaların aleni bir şekilde herkesin erişimine sunulması, bununla birlikte veri sorumlusuna nasıl ve ne şekilde başvurulacağına ilişkin gerekli yönergelerin de web sitesi üzerinden sunulması kanunun istediği iletişim kanallarının açık tutulması noktasında önem arz etmektedir.


Web sitesine eklenecek aydınlatma ve politikaların amacı bu noktada işlenen veriler hususunda muhatabı bilgilendirmektir. Bu nedenle aydınlatmanın kolayca erişilebilir ve görünür olması da gerekmektedir.

DEĞİŞMEZLİK GARANTİSİ

Ayrıca internet silerinde yayınlanan KVKK metinlerinin ayrı bir sunucuda ve değişmezlik garantisi ile birlikte sunulması gerekmektedir. Bu konuda KVKK danışmanlık şirketinin bir hizmet ve çözüm sunup sunmadığı en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir.

Değişmezlik garantisi ile birlikte sunulmayan KVKK politika ve metinleri KVKK kapsamında geçerli bir aydınlatma ve sunum özelliği taşımayacaktır.

Peki web sitesinde yayımlanması gereken KVKK metinleri nelerdir?

  • Farklı kişi gruplarına yönelik ve faaliyet özelinde hazırlanmış aydınlatma metinleri
  • Veri saklama ve imha politikası
  • Veri işleme ve saklama politikası
  • Özel nitelikli verilerin işlenmesi ve korunması politikası
  • Çerez politikası
  • Veri sorumlusuna başvuru formu ve yönergesi
  • İlgili kişinin haklarına ilişkin bilgilendirme metni

KVK VERBİS, danışan kuruluşlarına KVKK ve GDPR tam uyumluluk danışmanlığı veren tek danışmanlık şirketidir. KVK VERBİS tarafından KVKK ve GDPR uyum sürecinde sağlanan otomasyon ve yazılımlar tam uyumluluğu garanti etmektedir. Bunun yanında danışan kuruluşlarımız sürekli olarak KVKK ve GDPR süreci hakkında bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler danışmanlık süreçlerine etkili şekilde güncellenmektedir.

Bugün siz de KVK VERBİS'in KVKK Danışmanlık Hizmetleri ve GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile uyum sürecinizi profesyonel ve tam olarak gerçekleştirmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Teklif ve Tanıtım Talebi
  • KVK VERBİS tarafından sağlanan sağlanan tüm hizmetler Türkiye Mevzuatı ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında en geniş çalışma ekipleri ile ve alanında uzman profesyonellerle gerçekleştirilmektedir.
  • Şirketimiz sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalarla Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuat uyumu alanında hizmet veren en donanımlı şirket konumundadır. KVK VERBİS KVKK ve GDPR uyumluluğunda tam uyumluluğu taahhüt edebilecen tek şirkettir.
  • KVK VERBİS, vermiş olduğu tüm hizmetleri otomasyon altyapısı ile ve uygulamalarla sağlamaktadır. Yazılım ve programlama bilgisi ile KVKK ve diğer her alanda ihtiyacınız olan tüm yazılım projelerini de sizlere temin edebilen tek şirkettir.

DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359