Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

İNTERNET SİTELERİ KVKK METİNLERİ

Tanımlar ve Soru/Cevap
İnternet Siteleri KVKK Metinleri
İnternet Siteleri KVKK Metinleri

İNTERNET SİTELERİ KVKK METİNLERİ

Kişisel Verilerin Korunması kanunu, veri sorumlularına veri işleme faaliyetinin başından sonuna kadar geçen tüm süreçte, bu verileri ne amaçla işledikleri, hangi yöntemleri kullanarak işledikleri, bu işlenen verileri hangi idari ve teknik tedbirler altında korudukları, bu verileri kimlere aktarabilecekleri ve ne kadar süre saklayıp ne zaman imha edeceklerine kadar birçok husus hakkında, verisi işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesini zorunlu tutmaktadır. KVKK’nın veri sorumlusu sıfatı taşıyan kişilere getirmiş olduğu asli yükümlülüklerden biri, kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğüdür. Bu kapsamda Kurum ve kuruluşların KVKK ile uyumlu hale gelebilmek adına yapması gerekenlerden ilki 10. maddede sayılan asgari unsurları içeren bir aydınlatma metninin ve diğer gerekli politikaların hazırlanması ve bunların web sitesinde yayımlanmasıdır.

KVKK ve alt düzenlemelerinde, aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin olarak AB’de hali hazırda benimsenmiş olan “katmanlı aydınlatma” prensibi esas alınmaktadır. Bu doğrultuda, uzun, karmaşık ve anlaşılması zor metinler kullanmak yerine ilgili kullanıcıyı adım adım bilgilendirmek aydınlatma yükümlülüğünün amacıyla daha çok örtüşmektedir.

KATMANLI AYDINLATMA

Bu kapsamda kurum ve kuruluşlarda yapılması gereken şey, gerek fiziksel ortamda gerek elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde ve veri işlenen formlarda bu “katmanlı aydınlatma” prensibinin uygulanması, sözleşme ve formlara eklenecek bu kısa bilgilendirme metinleri vasıtasıyla web sitesinde yayımlanmış olan aydınlatma metni ve ilgili diğer politikalara yönlendirme yapılmasıdır. Bu noktada web sitesi ulaşabileceği kitlenin büyüklüğü açısından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi noktasında son derece önem arz etmektedir.


Bir diğer husus da kanun, ilgili kişiye veri sorumlusuna başvuru hakkı kapsamında verilerinin ne şekilde işlendiğini hususunda bilgi edinme hakkı tanımış. Bu nedenle de bu aydınlatma ve politikaların aleni bir şekilde herkesin erişimine sunulması, bununla birlikte veri sorumlusuna nasıl ve ne şekilde başvurulacağına ilişkin gerekli yönergelerin de web sitesi üzerinden sunulması kanunun istediği iletişim kanallarının açık tutulması noktasında önem arz etmektedir.


Web sitesine eklenecek aydınlatma ve politikaların amacı bu noktada işlenen veriler hususunda muhatabı bilgilendirmektir. Bu nedenle aydınlatmanın kolayca erişilebilir ve görünür olması da gerekmektedir.

DEĞİŞMEZLİK GARANTİSİ

Ayrıca internet silerinde yayınlanan KVKK metinlerinin ayrı bir sunucuda ve değişmezlik garantisi ile birlikte sunulması gerekmektedir. Bu konuda KVKK danışmanlık şirketinin bir hizmet ve çözüm sunup sunmadığı en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir.

Değişmezlik garantisi ile birlikte sunulmayan KVKK politika ve metinleri KVKK kapsamında geçerli bir aydınlatma ve sunum özelliği taşımayacaktır.

Peki web sitesinde yayımlanması gereken KVKK metinleri nelerdir?

  • Farklı kişi gruplarına yönelik ve faaliyet özelinde hazırlanmış aydınlatma metinleri
  • Veri saklama ve imha politikası
  • Veri işleme ve saklama politikası
  • Özel nitelikli verilerin işlenmesi ve korunması politikası
  • Çerez politikası
  • Veri sorumlusuna başvuru formu ve yönergesi
  • İlgili kişinin haklarına ilişkin bilgilendirme metni

DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359
iletisim@kvkverbis.com