Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KİMLER VERBİSE KAYIT OLMAK ZORUNDA?

Tanımlar ve Soru/Cevap
doktorlar verbis'e kayıt olmak zorunda mı
doktorlar verbis'e kayıt olmak zorunda mı

KİMLER VERBİSE KAYIT OLMAK ZORUNDA?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kanunun kapsamı başlıklı 2. maddesi hangi grupların KVKK uyum sürece dahil olması gerektiğinden bahsetmektedir.Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.Yani kişisel veri işliyorsanız KVKK'ya uymak zorundasınız.Kural olarak bu Kanun kapsamında veri işleyenler de Verbise kayıt olmakla mükelleftir.Ancak verbis zorunluluğundan muaf tutulmuş bazı gruplar da vardır.

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,noterler,siyasi partiler,avukatlar,gümrük müşavirleri,arabulucular,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

DOKTORLAR VERBİSE KAYIT OLMAK ZORUNDA MI?

Görüldüğü üzere Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.Peki doktorlar istisna kapsamında mıdır?Sicilden muaf olmayan guruplardan biri de Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlardır.Doktorların de niteliği itibariyle özel nitelikli kişisel veri işlediği düşünüldüğünde istisna kapsamında olmadıkları aşikardır.

Ancak burada şu hususun altı önemle çizilmelidir.Verbis siciline kayıt olmak veri sorumlusunun KVKK'da düzenlenmiş yükümlülüklerinden sadece bir tanesidir.Kaldı ki veri sorumlusunun uyum süreci yürütmeden verbise kayıt olması bir anlam ifade etmemektedir.Zira hukuka aykırı alınan kişisel verilerin herkesin erişimine açık olan sicilde var olması sicilin amacı ile de bağdaşmamaktadır.


KVK VERBİS, danışan kuruluşlarına KVKK ve GDPR tam uyumluluk danışmanlığı veren tek danışmanlık şirketidir. KVK VERBİS tarafından KVKK ve GDPR uyum sürecinde sağlanan otomasyon ve yazılımlar tam uyumluluğu garanti etmektedir. Bunun yanında danışan kuruluşlarımız sürekli olarak KVKK ve GDPR süreci hakkında bilgilendirilmekte ve güncel gelişmeler danışmanlık süreçlerine etkili şekilde güncellenmektedir.

Bugün siz de KVK VERBİS'in KVKK Danışmanlık Hizmetleri ve GDPR Danışmanlık Hizmetleri ile uyum sürecinizi profesyonel ve tam olarak gerçekleştirmek için bizimle irtibata geçin.

Hizmet Tanıtım Talebi
  • KVK VERBİS tarafından sağlanan sağlanan tüm hizmetler Türkiye Mevzuatı ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı kapsamında en geniş çalışma ekipleri ile ve alanında uzman profesyonellerle gerçekleştirilmektedir.
  • Şirketimiz sahip olduğu ulusal ve uluslararası sertifikalarla Türkiye'de kişisel verilerin korunması mevzuat uyumu alanında hizmet veren en donanımlı şirket konumundadır. KVK VERBİS KVKK ve GDPR uyumluluğunda tam uyumluluğu taahhüt edebilen tek şirkettir.
  • Eksik uyumluluk süreçleri ile zaman ve para kaybetmeyin... KVK VERBİS, vermiş olduğu tüm hizmetleri otomasyon altyapısı ile ve uygulamalarla sağlamaktadır. Yazılım ve programlama bilgisi ile KVKK ve diğer her alanda ihtiyacınız olan tüm yazılım projelerini de sizlere temin eden tek şirkettir. Tüm şikayet ve denetimlere hazırlıklı olun.
medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359