Hizmetlerimiz

Bilişim Uzmanı 2 gün 1 Eğitim

Penetrating Testi ve Ağ Güvenliği

Firmamız bünyesinde şirketinizde bulunan tüm ağ testleri ve güvenlik açıkları belirlenmek sureti ile analiz ve danışmanlık verilecektir. 2 günlük analiz süreci ve 1 adet eğitim program kapsamındadır.

Bilgi Alın

Uzman Avukat 2 gün 2 Eğitim

Hukuki Sorumluluk ve Belgeleme

Konusunda uzman avukatlarımız tarafından şirketiniz yazışma, internet sitesi ve diğer bilgi hizmetlerinde gerekli inceleme ve yapılandırma sağlanacaktır. 2 günlük inceleme süreci, raporlama ve 2 eğitim program kapsamındadır.

Bilgi Alın

KVK VERBİS Sürekli Danışmanlık

VERBİS KAYIT VE RAPORLAMA

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kurum'a karşı sorumluluklar hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve takibi bünyemizde gerçekleştirilmekte olup; firmamız uzmanları tarafından düzenlenecek "Yeterlilik Raporu" ile elektronik (ayrıntılı) ve yazılı sertifika şirketinize verilecektir.

Bilgi Alın

Yazılım Uzmanı Yazılım - Uzman Avukat>

Web Sitesi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

Şirketinizin web sitesi KVKK'ya ne kadar uyumlu? İnternet siteleri kişisel verilerin korunmasına uygunluğu en hızlı denetlenen platform olarak cezai müeyyideler karşısında sizi zor durumda bırakabilir. Şirketiniz internet sitelerini baştan veya mevcut sitelerinize ekleme ve "codding" desteği ile KVKK'ya uyumlu hale getiriyoruz.

Bilgi Alın

Web Yazılım - Uzman Avukat Web Yazılım + Web Sitesi

Türk Ticaret Kanunu Uyumluluğu

Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi ile Ticaret Kanunu'na tabi tüm sermaye şirketleri için internet sitesi oluşturma ve yayınlama mecburiyeti getirmiştir. Bunun yanında TTK kapsamında şirketlerin yine web sitesi üzerinden m.39, m.149, m.157, m.170 ... ve devamı maddelerinde şirket yöneticilerinin pek çok yükümlülüğü ve yarptırımları yer almaktadır. Şirketimiz sizlere TTK uyumlu internet sitesi ve dışarıdan destek ile tüm eksiklerinizi TTK uyumlu yapma hizmeti vermektedir.

Bilgi Alın

Uzman Avukat İdari Tedbirler 2 gün

Teknik ve İdari Tedbirler/Uygulamalar

Firmamız tarafından KVKK uyumluluk sürecinde zorunlu olarak getirilen idari ve teknik tedbir ve uygulamalar eğitimi verilecektir. Bu eğitim kapsamında idari belgelendirme ve veri koruma öncelemleri belgeler üzerinde uygulanmaktadır.

Bilgi Alın

Uzman Avukat İdari Tedbirler 2 Gün

Müşteri Aydınlatma Belgeleri ve Reklam İzni

Bu danışmanlık kapsamında müşterilerinizden bilgi ve belge taleplerinizi ticari anlamda kullanabilmeniz için almanız gereken rıza metinleri faaliyetlerinize özel olarak geliştirilmektedir. Müşterilerinizin KVKK kapsamında tüm haklarını koruyan ve şirketinizi olası yüksek yaptırım sürprizinden koruyan veri ve belge uygulamaları sunulmaktadır.

Bilgi Alın

KVK VERBİS Tüm Paket

Geniş Paket Avantajı

Bu seçenek ile yukarıda sayılmış olan tüm koruma ve uyum paketleri sunulmaktadır. Kanun kapsamında özellikle ayrıntılı denetlemeye tabi olacak çalışan sayısı 50'den fazla ve/veya cirosu 25.000.000 TL'nin üzerinde olan şirketler için hazırlanan bu paket tüm alanlarda KVKK kapsamında uyum sağlamanızı sağlayacaktır.

Bilgi Alın

Uzmanlarımız ile riskinizi ölçün...

KVKK kapsamında firmanızın yapması gereken işlemler ve danışmanlık kapsamında bulunan riskinizi uzmanlarımız ile görüşerek belirleyebilirsiniz.

Risk uzmanı ile yapacağınız görüşmelerde size sorulan soruları cevaplamanız halinde KVKK ve GDPR kapsamında risk raporunuz tarafınıza e-posta ile ulaştırılacaktır.