Belgeler

DS Mobil Kullanımının İspat ve Belgelendirilmesi

Danışan kuruluşlarımızı denetleme kanuni yetkisine sahip her kuruluş:

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında,
gerekli KVKK farkındalık eğitimlerinin verildiği ve farkındalığın sürdürülmesi faaliyetlerinin devam ettirildiğini gösterir DS Mobil kullanımına yönelik olarak
kuruluş personellerinin - kişisel verilerini içermeyen şekilde - departman bilgileri ve kullanım oranını gösteren bir rapor talep edebilecektir.

Rapor ve bilgilendirme başvurularında denetim yetkisini gösterir resmi belgenin aslının aynısı olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı gerekmektedir.

Başvuru Şekli

Rapor ve bilgi talepleri e-posta adresi veya telefon yolu ile talepte bulunmak sureti ile gerçekleştirilmektedir.

Meteora Danışmanlık Ltd.Şti., danışan kuruluşun izni ve bilgisi olmaksızın kuruluşun sır kapsamında bulunan bilgi ve belgelerini paylaşmaktan imtina edebilir.

Lisans

DS Mobil, KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı tarafından ücretsiz olarak, bir KVK VERBİS hizmeti olan Danışan Sistemi üzerinden, kullanıcıların bulunduğu dabışan kuruluşun üvanı altında her kullanıcı için ayrı olmak üzere lisanslanmaktadır.

Kullanıcılar için tanımlanan kullanıcı lisansları:

  • Kullanıcı adının ve şifresinin atanması,
  • SMS teyit için kullanıcının bildirdiği kurumsal GSM numarasının sisteme tanımlanmasını,
  • İlgili bilgilerin SMS teyit için kullanılması yönünde bildirilen kurumsal GSM hattına mesaj ile gönderilmesi,

Aşamaları ile ücretsiz olarak tanımlanmaktadır..

Sorumsuzluk Beyanı

  1. Meteora Danışmanlık Ltd.Şti.. DS Mobil kullanıcı lisanlarının tanımlanmasından sonra kullanımı loglamaz,
  2. Meteora Danışmanlık Ltd.Şti., DS Mobil kullanıcı lisanlarının tanımlanmasından ve kullanıcıya SMS ile bilgilerin iletilmesinden sonra ilgili kullanıcı işlemlerini teyit etmez,
  3. DS Mobil kullanıcılarının bilgilerinin değişikliği veya silinmesi talebinde bulunma hakları mevcuttur ve bu Meteora Danışmanlık Ltd.Şti. değiştirilen ve silinen bildilerin kaydını tutmaz,
  4. Meteora Danışmanlık Ltd.Şti., danışan kuruluşların almış oldukları hizmetlerle ilgili gizlilik sözleşmesi kapsamında anonim ve danışan kuruluşun menfaati yönünde olan veriler dışında hiçbir kaydı sunma sorumluluğu üstlenmez.

Telif

DS Mobil isimli uygulamanın tüm hak ve tasarrufu Meteora Danışmanlık Ltd.Şti.'ye aittir.

Diğer Hükümler

Meteora Danışmanlık Ltd.Şti., danışan kuruluşların, periyodik denetim ve danışmanlık sürelerinin sona ermesinden itibaren, danışan kuruluşa ait tüm hizmet ve sunucu altyapısını imha etme hakkına sahiptir. Meteora Danışmanlık Ltd.Şti., danışan kuruluşların süreklilik arz eden periyodik denetim ve danışmanlık süreçleri dışında hizmet süresinde kesinti ve/veya hizmet süresinin herhangi bir nedenle sona erdirilmesi halinde geçmişe yönelik veri saklama sorumluluğu altında değildir ve geçmiş verilerin sunulması imkanına da sahip olmayabilir.